Pre médiá

Logo, logo + text
CMYK (Adobe Illustrator), RGB (SVG, JPG, PNG)

všetky formáty (ZIP)