Alexandra Ravingerová V jej rozhovoroch hľadá všetko, čo je ľudské. V práci hľadá význam v chaose dát. Sama seba nachádza v tanci, na umelej stene alebo v knižke.