Kristína Švercelová
Kristína Švercelová
Jej hosťami sú ľudia z Trnavy a okolia, ktorí sa aktivne zaujímajú o svoje okolie a podieľajú sa tak na hodnotách v spoločnosti. Sú to bežní ľudia z každodenného života, ktorí sa však snažia urobiť svet lepším miestom.

Alena Holka Chudžíková: Na Slovensku si zamieňame rovnosť s rovnakosťou, preto to majú cudzinci u nás ťažšie

Argumenty, že Slovensko je pre cudzincov nezaujímavé, neplatia.

Alena Holka Chudžíková v Centre pre výskum etnicity a kultúry (CVEK) pôsobí od roku 2009 ako výskumníčka. Zameriava sa na témy migrácie, sociálnej a kultúrnej integrácie, ale tiež politického diskurzu o menšinách, stereotypov a predsudkov. Od roku 2014 sa intenzívnejšie venuje téme integrácie migrantov na lokálnej úrovni. S Alenou sme sa porozprávali o tom, čo […]


Predchádzajúce Ďalšie