Veronika Melišková Jej hosťami v rozhovoroch sú ľudia z vedeckého a náboženského prostredia, ale tiež nadšení dobrovoľníci. Pracuje ako vedkyňa a epidemiologička, venuje sa hlavne výskumu neurologických ochorení.
  • Peter Celec: Na Slovensku máme stále veľa vynikajúcich vedcov Peter Celec patrí medzi špičkových vedcov v odbore molekulárna biológia a patologická fyziológia. Zaujímavosťou je, že vyštudoval tri vysokoškolské odbory – molekulárnu biológiu, všeobecné lekárstvo a bankovníctvo. V súčasnosti vedie Ústav molekulárnej biomedicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Podieľal sa na vzniku občianskeho združenia Klub detskej nádeje. Aby už žiadny rozhovor neušiel vašej pozornosti, náš heroesBOT vám do Messengera pošle správu ihneď […]
    0
    x komentované
    25. 3. 2018