Dominika Osvaldová: Každá firma na Slovensku má potenciál byť viac udržateľná a ak o tom hovorí, nevnímajme to len ako marketing

Ak budeme mať rešpekt jeden k druhému, pretaví sa to následne aj k rešpektu voči prírode.

6. 7. 2020

Barbora Váradyová

Dominika Osvaldová je spoluzakladateľka platformy SmartHead. Magisterský titul získala v Aalborg University v Dánsku, kde pracovala na výskumných prácach zameraných na firemnú udržateľnosť. Dva roky pracovala pre dánsku technologickú spoločnosť TKS A/S na marketingovej pozícii. Minulý rok spoluorganizovala prvú konferenciu s témou firemnej udržateľnosti Smarthead Sustainability Summit. 

So sestrou ste založili SmartHead. Ako vysvetľujete svojim starým rodičom vaše zamestnanie?

Zamýšľam sa, či sme im vôbec niekedy vysvetľovali, čo robíme.

Použila by som asi takéto slová. Firma svojím podnikaním ovplyvňuje ľudí (spoločnosť) a prírodu (životné prostredie). My firmám pomáhame uvedomiť si túto skutočnosť a podnikať tak, aby znížili negatívny dopad na ľudí a prírodu, a na druhej strane aby robili aktivity, ktoré pozitívne ovplyvňujú prírodu a spoločnosť.

Napríklad máme firmu, ktorá vyrába oblečenie, čo je často veľká negatívna záťaž na prírodu a ľudí. Farby z textílií sú vypúšťané do riek, zamestnanci za šijacím strojom pracujú v zlých podmienkach s nízkou mzdou. A tu vstupujeme my. Pomáhame firmám uvedomiť si negatívny dopad ich podnikania a vytvoriť stratégiu na jeho zníženie a tiež im radíme, akými aktivitami môžu pomáhať. Textilná značka môže napríklad časť z predaja darovať detskému domovu, ľuďom v núdzi a podobne.

Našu online platformu by bolo asi trošku komplikovanejšie odkomunikovať, ale povedala by som to takto. Všetky firmy, ktorým záleží na prírode a spoločnosti, spájame na jednom mieste na internete, pomáhame im ich aktivity dať pod jednu strechu a komunikovať ich smerom k zákazníkom, zamestnancom, biznis partnerom, verejnosti a v neposlednom rade tým inšpirovať ostatné firmy.

Prečo ste sa rozhodli spoločne práve podnikať?

Myslím, že sa to ani nedá nazvať rozhodnutie. Vyvinulo sa to veľmi prirodzene. Máme ešte staršiu sestru Peťku, ktorá je majiteľkou realitnej kancelárie. Všetky tri sme si už od malička boli veľmi blízke. Pamätám si, keď sme boli deti, hrávali sme sa, že každá z nás má svoju vlastnú firmu, často špedičnú, keďže náš otec bol špeditérom, vzájomne sme si vymýšľali obchodné objednávky a tvárili sa, že sme biznis partnerky.

Neskôr, keď staršia sestra Veronika, s ktorou sme spoluzaložili SmartHead, robila svoje prvé podnikateľské aktivity, ma do všetkých zasväcovala. Obom nám bolo veľmi blízke prispievať svojimi aktivitami spoločnosti alebo prírode. Každoročne chodievame na Vianoce alebo Mikuláša na detskú onkológiu na Kramáre, kde darujeme deťom darčeky, zbierame odpadky v prírode a podobne.

Keď som mala 15 rokov, Veronika išla jedno leto pracovať do Anglicka. Napísala som jej list, ktorý som jej dala pred odchodom a mala si ho otvoriť, až keď dorazí do Londýna. Nedávno sme ho našli a bolo v ňom napísané, že mojím snom je mať s Veronikou spoločnú firmu, ktorú budeme spolu budovať tehličku po tehličke. Táto cesta nás postupne doviedla k tomu, že sme založili SmartHead a už spolu podnikáme vyše štyri roky.

Dominika Oslvaldová rozhovor
Foto: Šimon Šiplák

Ako vznikol projekt SmartHead?

Veľmi prirodzene. Ako v tíme vravíme, cez SmartHead vyjadrujeme samých seba, to, v čo veríme a prečo sme na tomto svete. Okrem nás sestier SmartHead spoluzaložili ešte dvaja kolegovia, Ján Dudáš a Martin Ďuriš, s ktorými sa poznáme už dlhé roky. Naša spoločná vízia je jednoduchá, aby firmy všetkých veľkostí podnikali v súlade s udržateľnosťou. Aby robili uvedomelé rozhodnutia, ktoré budú pozitívne vplývať alebo znižovať negatívny dopad na životné prostredie a spoločnosť.

Samotný názov SmartHead predstavuje uvedomelého človeka, ktorému záleží na udržateľnosti, či už hovoríme o jednotlivcoch, biznis predstaviteľoch alebo politických lídroch. K tejto filozofii sme v rámci našej firmy takisto spustili projekt s názvom #yesicare, kde zdieľame príbehy a myšlienky ľudí – smartheads z celého sveta o tom, ako robia svet lepším miestom a ako podporujú udržateľnosť.

Okrem zdieľaní príkladov z praxe a know-how veľkých, stredných a malých firiem vo firemnej udržateľnosti teda zdieľame aj inšpiráciu medzi ľuďmi.

Prečo vidíš budúcnosť biznisu v udržateľnosti?

Náš svet, planéta, spoločnosť, nič nie je statické. Svet sa neustále mení a my sa tejto skutočnosti musíme prispôsobovať.

Skutočnosť je, že generácia mileniálov a generácia Z sa už nepozerá na tento svet iba očami peňazí a ekonomickým rastom. Mladí ľudia sa chcú cez svoju prácu vyjadrovať, chcú zdieľať s firmou, pre ktorú pracujú alebo od ktorej nakupujú, rovnaké hodnoty. Chcú mať cez svoju prácu pozitívny vplyv. A firmy sa tomu musia prispôsobiť. Sú to predsa ich budúci zamestnanci a zákazníci.

Na druhej strane je tu tlak svetových iniciatív na tému udržateľnosť. Hovoríme napríklad o cieľoch udržateľného rozvoja stanovené OSN, ktoré majú byť naplnené do roku 2030, ciele parížskej klimatickej dohody a tiež nedávna správa svetových vedcov, že už oteplenie planéty o 1,5 °C by malo vážne následky pre našu planétu a život na nej.

V neposlednom rade sú tu investori. Poviem to na príklade Larryho Finka, zakladateľa najväčšieho investičného fondu na svete BlackRock. Už niekoľko rokov píše každoročne list riaditeľom ich portfóliových firiem o tom, že ak chcú, aby do nich BlackRock naďalej investoval, musia integrovať udržateľnosť do biznis hodnôt a fungovania firmy. Priority investorov sa takisto menia a postupne smerujú k investíciám do udržateľnejších firiem.

Tlak verejnosti je veľmi veľký a pokiaľ si chce firma zachovať svoje podnikanie a postavenie na trhu, musí sa prispôsobiť meniacemu sa svetu. V súčasnosti to už nie je otázka, či sa má firma snažiť o udržateľnosť, je to o tom, ako firma podporuje udržateľnosť.

Môže riešenie ekologických a sociálnych problémov priniesť firme ekonomický prospech?

Áno, bez mihnutia oka. Byť udržateľnou firmou so sebou prináša ekonomické výhody, a čím skôr firma začne integrovať udržateľnosť do biznis procesov, tým väčší úspech na trhu bude mať dnes aj v budúcnosti. Okrem častého znižovania nákladov sa riešenie ekologických a sociálnych problémov odráža aj v reputácii značky, lojalite a dôvere zákazníkov, zamestnancov, obchodných partnerov a investorov.

Firemná udržateľnosť je win-win stratégia pre všetkých, ak chceme, aby naša spoločnosť, životné prostredie a ekonomika prosperovali. Z jednej strany je implementácia konceptu firemnej udržateľnosti vo všetkých podnikateľských odvetviach spôsobom, ako vyriešiť mnohé sociálne a environmentálne problémy.

Na druhej strane štatistiky dokazujú, že podniková udržateľnosť prináša pre spoločnosť hodnotu pre podnikanie, napríklad o 40% rastie lojalita zákazníkov a zamestnancov, o 90 % zapojenie zamestnancov, o 30 % inovácie, o 5% produktivita a takisto aj pozitívna reputácia značky.

Navyše, implementácia viacerých udržateľných postupov a princípov do podnikania šetrí financie z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska.

Dominika Osvaldová rozhovor
Foto: Šimon Šiplák

Na webe uvádzate rebríček udržateľnosti firiem. Čo pre firmu znamená, keď sa v ňom objaví?

Rebríček “Firmy, ktorým záleží” odzrkadľuje aktivitu firiem v oblasti transparentnej komunikácie témy udržateľnosti smerom k firemným stakeholderom, teda zákazníkom, zamestnancom, biznis partnerom a širokej verejnosti.

Firma tým preukazuje, že jej záleží na tom, aby ich zainteresované skupiny mali informácie o tom, akou formou podnikajú. Ako majú, napríklad, integrovanú udržateľnosť do manažérskych rozhodnutí, dodávateľského reťazca, produkcie, ako znižujú svoju negatívnu stopu na životné prostredie a spoločnosť, ako pristupujú k zamestnancom a podporujú ľudské práva na pracovisku.

Ako vyzerá vaša spolupráca s firmami?

Naša platforma pomáha firmám optimalizovať a pochopiť koncept firemnej udržateľnosti v širšom merítku a vidieť konkrétne kroky firiem v tejto oblasti. Firma si navyše na platforme manažuje svoje dáta firemnej udržateľnosti na jednom mieste.

Komunikuje svoje aktivity zrozumiteľným spôsobom smerom k stakeholderom a tým zvyšuje ich angažovanosť, inšpiruje sa aktivitami, ktoré môže implementovať do svojej firmy a má možnosť spájať sa s firemnými partnermi s rovnakými hodnotami.

Keď sa firma stane našim klientom, ponúkame jej úvodnú konzultáciu, v rámci ktorej im pomáhame nastaviť úvodný profil, učíme ich o téme firemná udržateľnosť a “brainstormujeme” o aktivitách, ktoré už v tejto oblasti firma robí, alebo čo môže v rámci svojho priemyslu robiť.

Ako vnímajú slovenské firmy tému udržateľnosti? Sú ochotné robiť zmeny?

Čím ďalej, tým viac sa stretávam s otvoreným prístupom k zmenám. Na Slovensku sa za posledné štyri roky táto téma posunula veľmi dopredu. Vidím to už len v tom, že keď som robila moju výskumnú prácu v roku 2016 a porovnávala som prostredie firemnej udržateľnosti na Slovensku a v Dánsku, na Slovensku bolo veľmi ťažké nájsť vo firmách ľudí, ktorí by mali na starosti čisto túto tému, prípadne mali vytvorený tím, ktorý sa tejto téme aktívne venuje.

Dnes už to, našťastie, nie je tak ťažké. Aj keď to ešte nie je ono, postupne prechádzame do štádia, keď každá väčšia firma bude mať vytvorené Oddelenie udržateľnosti alebo oficiálny “sustainability team”.

Ktoré slovenské a zahraničné firmy sú podľa teba príkladom udržateľnosti a prečo?

Zo svetových spoločností je to pre mňa určite americká spoločnosť Patagonia a dánske spoločnosti Novo Nordisk, Lego a Ørsted. Je to mierny paradox, keďže firma Novo Nordisk je farmaceutická spoločnosť, Lego vyrába plastové hračky, Ørsted je energetická spoločnosť a Patagonia podniká v textilnom priemysle.

Ørsted je inšpiráciou, pretože keď sa vybrala na cestu k udržateľnosti, transformovala svoj biznis kompletne od základov vrátane názvu firmy. Túto firmu možno poznáš pod starým názvom DONG Energy, keď firma vyrábala energiu primárne z uhlia. Za posledných 10 rokov transformovala svoj biznis takým spôsobom, že znížila spotrebu uhlia o 91 % a má cieľ do roku 2023 transformovať svoju výrobu energie na kompletne zelenú. Tento rok dokonca získala ocenenie od celosvetového rebríčka udržateľných firiem Global 100 ako najviac udržateľná firma sveta. Chvályhodný výkon, za ktorým však bolo veľmi veľa práce a odhodlania na jeho dosiahnutie.

Patagonia je skvelý príklad firmy, ktorej udržateľnosť pochádza od zakladateľa Yvona Chouinarda. Zakladateľ pretavil svoje hodnoty a lásku k prírode do každodenného chodu firmy a do celej životnosti ich produktov.

Inšpirujúce sú tiež Salesforce a Virgin. Od Salesforce sa mi páči primárne ich prístup k zamestnancom a najmä iniciatíva a záväzok, ktorý zaviedli s názvom 1-1-1 model.

Je to záväzok firmy, že 1 % produktu Salesforce, 1 % príjmu a 1 % času zamestnancov vráti firma naspäť do spoločnosti, teda na filantropické aktivity a pre neziskový sektor. Je to naozaj inšpirujúca schéma, do ktorej sa začali zapájať aj iné firmy z celého sveta.

Firma Virgin a jej zakladateľ Richard Branson je pre mňa nainšpirujúcejšou značkou vôbec. Nie iba v oblasti udržateľnosti, ale aj kultúra firmy nám je v SmartHead veľmi blízka. Výborne pracujú s cieľmi udržateľného rozvoja, spolupracujú s inými firmami na udržateľnom rozvoji a majú skvelú otvorenú a transparentnú komunikáciu ich aktivít.

Z domácich spoločností by som vybrala firmu ESET, Pixel Federation a Accace. Accace je skvelý príklad mladej firmy, ktorá sa veľmi rýchlo v tejto oblasti posúva. Svoje aktivity transparentne komunikujú aj cez svoj “Profil udržateľnosti” na našej platforme a je radosť sledovať ich progres. Tiež sú pre mňa inšpiráciou firmy, ktorých biznis pomáha k pozitívnej zmene, a to napríklad Včelobal, bezobalové obchody Bezobalovo, Ekodoma či firma so second-hand oblečením Nosene.

Dominika Osvaldová rozhovor
Foto: Šimon Šiplák

Študovala si v Dánsku, kde majú prístup k prírode úplne odlišný od nás, pritom počtom obyvateľom sme si podobní. Síce hovoríme, že máme krásnu prírodu, ale napriek tomu si ju sami ničíme. Ako je to možné?

Dánsko má veľmi špecifické vnímanie v rôznych oblastiach života. Ich nastavenie mysle ich vedie práve k ochrane prírody a spoločnosti. Začína to určite od vzdelania. Od detstva sú deti vychovávané spôsobom “komunita nad jednotlivca”. Už deti v škôlkach pracujú na rôznych projektoch v skupinách, čo im dodáva pocit spolupatričnosti a rešpektu voči jeden druhému a teda aj voči všetkému živému aj neživému. A takto to pokračuje cez základnú, strednú školu a aj na univerzite, čo som si mala možnosť aj vyskúšať.

Dostávam túto otázku veľmi často a veľakrát sa pri odpovedi vraciam k ich neformálnemu konceptu Janteloven (Zákon Jante, pozn. red.), ktorým sa riadia nielen Dáni, ale aj ostatní Škandinávci. Veľmi rada ho spomínam, pretože si myslím, že pokiaľ by ho každá spoločnosť zakomponovala do svojho fungovania, žilo by sa nám a fungovalo na svete lepšie. Ide o 10 škandinávskych prikázaní o pokore. Je to opis modelu správania sa skupín voči jednotlivcom, ktorý kritizuje individuálny úspech a obohacovanie sa na úkor spoločnosti.

  • Nebudeš si myslieť, že si niekto.
  • Nebudeš si myslieť, že znamenáš tak veľa ako my.
  • Nebudeš si myslieť, že si múdrejší než my.
  • Nebudeš si nahovárať, že si lepší než my.
  • Nebudeš si myslieť, že vieš viac ako my.
  • Nebudeš si myslieť, že si viac ako my.
  • Nebudeš si myslieť, že si na niečo dobrý.
  • Nebudeš sa nám smiať.
  • Nebudeš si myslieť, že niekoho zaujímaš.
  • Nebudeš si myslieť, že nás niečo môžeš naučiť.

Myslím si, že práve vzdelanie, zavedenie princípov Jante do praxe a do každodenného fungovania spoločnosti by mohla zmeniť nastavenie ľudí na Slovensku. Verím, že sila spoločnosti začína v pokorných mysliach jednotlivcov. Ak budeme mať rešpekt jeden k druhému, pretaví sa to následne aj k rešpektu voči prírode.

V poslednej dobe vzniklo mnoho bezobalových obchodov, swapov a ďalších iniciatív. V čom ešte máme resty oproti zahraničiu?

V prvom rade je to o vnímaní témy firemná udržateľnosť. Stretávame sa ešte často s tým, že firma túto tému berie ako formu filantropie, prípadne ju ľudia vnímajú iba prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít, spoluprác s neziskovkami a podobne.

Avšak firemná udržateľnosť má obsiahlejší záber a týka sa celkového nastavenia procesov a manažmentu, dodávateľského reťazca, prístupu k zamestnancom, produkcie výrobkov, podpory ľudských práv a teda v neposlednom rade aj prispievania do spoločnosti a komunity, v ktorej firma pôsobí.

Takisto je táto téma vnímaná spôsobom, že iba veľké firmy majú financie a kapacity zaoberať sa udržateľnosťou. Toto sa snažíme vyvrátiť. Veríme, že firma každej veľkosti a z každého priemyslu môže byť viac udržateľná.

Keď sa povie téma firemná udržateľnosť, slovenské firmy si často predstavia veľké eko projekty, ktoré vyžadujú množstvo investícii a ľudského kapitálu. Preto často túto tému berú skôr ako okrajovú vec. My ich ale učíme, že udržateľnosť nie je iba pre veľké firmy. Každá firma má potenciál byť viac udržateľnou. Príkladom toho sú mnohé aktivity malých a stredných firiem na SmartHead.

Udržateľnosť predstavuje aj drobné zmeny, ktoré nevyžadujú žiadne financie, prípadne malú investíciu, ktorá sa z dlhodobého hľadiska často firme vráti.

Napríklad?

Ako príklad spomeniem aktivitu Kancel bez koša, s ktorou prišla spoločnosť Curaprox Slovensko, ktorej cieľom bolo odstrániť odpadkové koše spod stolov zamestnancov. Vďaka tejto iniciatíve sa im podarilo znížiť množstvo priemerne vyprodukovaného odpadu o polovicu, zmesový odpad im klesol o 75 % a podiel triedeného odpadu sa zvýšil o štvrtinu.

A tu napríklad hovoríme o znásobujúcom sa efekte. Zamestnanci v práci trávia 40 hodín týždenne, zvyknú si v kancelárii triediť odpad a keď prídu domov, nedá im to vyhodiť plastovú fľašu do zmesového odpadu. Tento zvyk následne prenesú na svojho partnera, deti a okolie. My v SmartHead sme napríklad zaviedli iniciatívu bez vizitiek a používame iba ich digitálnu formu.

Komunikácia týchto aktivít je často vnímaná na Slovensku iba ako marketing, no v zahraničí je to prirodzené. Zákazník, zamestnanec, investor by sa mal v dnešnej dobe rozhodovať a aj sa rozhoduje na základe toho, ako zodpovedne firma podniká a ako prispieva k spoločnosti a životnému prostrediu.

Tieto informácie je potrebné vedieť, keďže každým nákupom u danej firmy podporuješ to, akou formou firma podniká. Zamestnanec si zaslúži vedieť, pre akú firmu s akými hodnotami pracuje, a investor by mal vedieť, či investuje do firmy, ktorá podniká v súlade s udržateľnosťou. Často ide aj o aktivity, do ktorých sa môže zákazník alebo široká verejnosť zapojiť. A bez komunikácie to jednoducho nejde. Komunikáciou takisto firmy zdieľajú skúsenosti, čím túto tému vieme akcelerovať oveľa rýchlejšie.

Dominika Osvaldová rozhovor
Foto: Šimon Šiplák

Čo môže jednotlivec spraviť pre životné prostredie, keď napríklad z určitých dôvodov nemôže existovať úplne bezobalovo alebo žije mimo väčšieho mesta, kde je často veľká koncentrácia rôznych ekoiniciatív?

Každý môžeme prispieť svojou troškou, bez ohľadu na to, kde bývame. Keď sa povie viac udržateľný životný štýl, je to väčšinou o drobných rozhodnutiach, ktoré robíme každý deň. Dve sekundy krátkeho premyslenia, ako sa rozhodnem, môžu značne prispieť k udržateľnejšiemu rozhodnutiu.

Ako konkrétne príklady by som uviedla klasické vypnutie vodovodného kohútika pri umývaní zubov, na toalete môžeme splachovať, ak je to možné, trojlitrovou nádržou namiesto sedemlitrovej alebo môžeme začať triediť odpad v domácnosti. Keď som v obchode, môžem siahnúť radšej po nebalenej zelenine a podobne. Keď idete na prechádzku do lesa, zbierajte odpadky.

V SmartHead veríme, že správna motivácia môže výrazne naštartovať tému udržateľnosti. Pokiaľ firmy budú vidieť, že ja ako spotrebiteľ, zákazník, zamestnanec sa zaujímam o to, čo firma robí v oblasti udržateľnosti a ako podniká, tak je o to viac motivovaná investovať čas, peniaze a kapacity do tejto oblasti.

Keby si sa mohla vrátiť v čase, čo by si sebe samej poradila urobiť lepšie?

Skôr by som sa pozerala do budúcnosti.

Chcela by som sa stále zlepšovať v téme udržateľnosti, v osobnom ako aj v pracovnom živote. Neustále pracovať na budovaní zdravého ducha, zdravej mysle a zdravého tela a tráviť viac času s mojimi najbližšími. Pretože verím v to, že ak chceme zmeniť svoje okolie k lepšiemu, musíme predovšetkým začať od seba.

Mohli by vás zaujímať aj tieto rozhovory

Ak sa vám tieto myšlienky páčia, zdieľaním pomôžete k ich šíreniu. Ďakujeme.

dominika osvaldova spolocenska zodpovednost udržateľné firmy udržateľnosť