Jana Polak: V módnom priemysle by sme mali spoznať skutočnú hodnotu materiálu, práce a prírody

V skutočnosti potrebujeme kvalitnejšie veci v menších množstvách.

25. 8. 2019

Zuz Mráziková

Jana Polak je módna dizajnérka pôsobiaca v Košiciach. Tvorbu samotnú vníma komplexne ako prelínanie medzi rôznymi druhmi umenia, hľadajúc tak aktuálne potrebný výrazový prostriedok. Je súčasťou projektu Fashion Revolution zaoberajúcim sa otázkou udržateľnosti a etickej módy a jej aktivity sa v posledných rokoch rozšírili o detské dizajnérske workshopy Fashion KidLab.

Si zástankyňou etickej módy. Aká to je?

Spôsob, akým pristupujem k práci, ako tvorím, len prirodzene vyústil k princípom, ktoré majú veľa spoločného s etickou módou. Etická móda je prostriedok alebo médium k trvalej udržateľnosti.

Lokálni dizajnéri, ktorí vytvárajú limitovaný počet nadčasových modelov z vybraných materiálov a na mieru, a ktorí zároveň vo svojich ateliéroch recyklujú, sú tiež vhodnou voľbou. Je nevyhnutné si uvedomiť a poznať skutočnú hodnotu materiálu, ľudskej práce a prírody.

Niektorí ľudia veria, že etické nakupovanie je mýtus a nedá sa dosiahnuť. Čo si o tom myslíš?

Žijeme v dobe nadbytku. Máme možnosť slobodnej voľby, no sloboda nesie so sebou zároveň povinnosť zodpovednosti za seba a svoje rozhodnutia. Samozrejme, podľa miery uvedomenia.

Pre väčšinu žien je prestať nakupovať v reťazcoch nereálna predstava…

Myslím, že to nie je problém v mieste nákupu, ale v kvalite a predovšetkým v jeho kvantite. V skutočnosti nepotrebujeme lacné a menej kvalitné veci, ale kvalitnejšie a v menších množstvách.

Jana Polak moda
Foto: Lukáš Katriňák

Aké by mohlo byť podľa teba riešenie? Ako rozšíriť povedomie a myšlienku etickej módy?

Ako som uz naznačila, je dôležité vlastné uvedomenie, v akom rozsahu sa nás to týka a či máme vôľu, snahu, trpezlivosť a odhodlanie zaoberať sa alternatívou etickej módy. Pretože módny priemysel patrí k najväčším znečisťovateľom životného prostredia. Funguje však dobrovoľnícke hnutie, ktoré svojimi aktivitami oslovuje čo najširšiu verejnosť.

Fashion Revolution Week je medzinárodné podujatie, ktorého organizátori poukazujú na znečisťovanie životného prostredia práve módnymi reťazcami. Som súčasťou projektu Fashion Revolution Week Košice. Prostredníctvom realizovania workshopov popularizujem témy, akými sú recyklácia a upcyklácia.

Čo najradšej nosíš ty sama?

Obliekam sa podľa pocitov a, samozrejme, podľa príležitostí a mnou vnímanej jej samotnej dôležitosti. No všeobecne mám rada praktické, účelné veci, ktoré sú pohodlné, nenútené a pritom rafinované. Mám rada prirodzenosť v zmysle vzájomného pomeru venovanej časovej investície a miery želaného výsledku. Dôležitá je dôstojnosť.

Je niečo, čo sa v tvojom šatníku nenachádza a považuješ všeobecne za zbytočné?

Nenosím to, čo mi prekáža alebo ma obmedzuje počas všetkých príležitostí, nielen v bežnom živote. Mám rada, ak sa dizajn a funkčnosť navzájom podporujú. Ale šiltovku v mojom šatníku nenájdete.

Jana Polak dizajnerka
Foto: Lukáš Katriňák

Aký je tvoj názor na second-handy?

Second hand je voľba. Podstatné je, v akej intenzite, za akým účelom a s akou šikovnosťou je táto možnosť využívaná. Stále je to o vhodnej a zaujímavej kombinácii. Je to istým spôsobom “skratka” na ceste byť “in” alebo “out”.

Veríš minimalistickej myšlienke “čím menej má človek vecí, tým je šťastnejší”?

Najprv musí človek vedieť, čo mu stačí. Inak sa pocit spokojnosti nedostaví nikdy. Mať menej stále znamená odriekanie si niečoho. Preto to veľmi súvisí s rozvojom osobnosti a zmyslom uvedomenia si vlastnej identity a životného štýlu. Šťastie a spokojnosť sú len stavom mysle. Keď zistíme, že máme možnosť to zmeniť, je to veľmi oslobodzujúce.

Čo všetko zahŕňa tvoja práca? Je to iba navrhovanie šiat alebo aj ďalšie aktivity?

Zhrniem to tak, že moja práca je vo všeobecnosti o kreativite. Či je to už pri navrhovaní šiat, vymýšľaní konceptov a tém pre rôzne projekty, pri písaní článkov o móde. Je to prepojenie kreativity v myslení a kreativity v zmysle samotnej tvorivej činnosti za účelom vzniku určitého produktu, výsledku, diela či kolekcie.

Okrem ateliérovej práce vediem už niekoľko rokov v spolupráci s K13 (Košické Kultúrne Centrá) projekt s názvom Fashion KidLab. Sú to pravidelné workshopy pre deti na podporu a rozvoj kreativity v oblasti módy a dizajnu. Je to pre mňa prirodzené a logické vyústenie toho, ako autenticky odovzdávať skúsenosti ďalšej generácii a navzájom sa pritom pozitívne inšpirovať.

Baví ťa viac vytvárať experimentálnu módu alebo módu pre “reálnych ľudí”?

Ak máš na mysli experimentálnu módu v zmysle akejsi extravagancie a módu pre reálnych ľudí v zmysle komerčnej módy, tak je pre mňa zakaždým výzvou akceptovanie z toho vyplývajúcich limitov v snahe hľadania prieniku. Experimentálnu módu vnímam za hranicami týchto dvoch v podobe nevyčerpateľných materiálových, technických a technologických možností. Je to kombinácia hry, náhody, úmyslu, odvahy v procese akéhosi hľadania a uspokojovania tvorivých potrieb. Súvisí to s intenzitou sebavyjadrenia autora a so vzdelaním.

Jana Polak rozhovor
Foto: Lukáš Katriňák

Tvorba je dlhodobý proces prechádzajúci vývojom. Zmenila sa nejako v priebehu rokov tá tvoja?

Tvorba prirodzene odzrkadľuje fázy rozvoja osobnosti. Tú kreuje najbližšie prostredie, spoločnosť, vzdelanie, skúsenosti. Samozrejme, každý človek začína z rôzneho bodu, na rôznej úrovni, “kráča” inými cestami a za rôznym “cieľom”. Akokoľvek je progres len vítaný. Proces vývoja mojej tvorby vnímam v súvislosti s konkrétnymi aktivitami, ktoré v danej životnej etape napĺňali moje tvorivé poslanie.

Ako by sa dali charakterizovať tvoje modely?

Nadčasové a navzájom kombinovateľné.

Držíš si konkrétny rukopis alebo líniu prítomnú pri rôznych kolekciách?

O tom je autenticita, nadhľad a sloboda. Keď sa prepojí rukopis, ustálený osobnostne vyhranený štýl s invenciou a flexibilitou. Pre mňa je každá voľná autorská kolekcia samostatným príbehom s výpovednou hodnotou. Zámerne si vyberám pre mňa nové témy, strihy, farebnosti a ich vzájomné netradičné riešenia. Napriek tomu sú moje kolekcie navzájom kombinovateľné.

Chceš svojou prácou niekoho inšpirovať?

Inšpirácia je podstatnou a nevyhnutnou pohnútkou k tvorbe a akomkoľvek smere. V tomto zmysle je to ten správny “impulz”. Každý má tú možnosť ho využiť, avšak podľa svojich individuálnych schopností. Tvorbou vytvárame hodnoty. Je to spôsob sebaprezentácie a sebarealizácie, ktorý vytvára naše sebavedomie.

Tento rozhovor vznikol v spolupráci s Profesia days. Stretnite Janu naživo v diskusii o módnom priemysle a etickej móde už 26. septembra počas Profesia days v Košiciach.

Mohli by vás zaujímať aj tieto rozhovory

Ak sa vám tieto myšlienky páčia, zdieľaním pomôžete k ich šíreniu. Ďakujeme.

eticka moda jana polak modny priemysel