Gabka Koščová Jej hosťami sú predovšetkým podnikatelia a marketéri. Gabka je freelancer, venuje sa obsahovému marketingu a podieľa sa na tvorbe SEO nástroja Spotibo. Veľa cestuje, číta a cvičí jógu.